uśmiechnięte dziecko

Czym jest integracja sensoryczna? Jak się ją przeprowadza?

Terapia integracji sensorycznej przyjmuje postać ukierunkowanej zabawy, w jakiej dziecko chętnie uczestniczy i wie, iż może tworzyć zajęcia razem z terapeutą. W czasie tego typu zajęć nie uczy się najmłodszych jakiś ściśle określonych umiejętności, najważniejszy cel zajęć skupia się na poprawieniu integracji między zmysłami układu nerwowego. Za sprawą tej metody terapeuta jest w stanie stymulować zmysły dziecka, jak i usprawnić tego typu sfery, jak motoryka duża czy koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko z przyjemnością bierze udział jak również wie, iż jest w stanie tworzyć zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas takich zajęć nie naucza się najmłodszych konkretnych umiejętności, podstawowy cel zajęć skupiony jest na poprawieniu integracji między zmysłami układu nerwowego. Dzięki tej metodzie terapeuta może stymulować zmysły dzieci, jak i polepszyć takie dziedziny, jak motoryka duża lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.

bawiące sie dzieci
Autor: Brisbane City Council
Źródło: http://www.flickr.com
Rolą tego typu terapii jest dostarczenie dziecku, podczas takiej aktywności ruchowej, całkowicie kontrolowanej przez osobę koordynującą zajęcia ilości bodźców sensorycznych. Wywołuje to w rezultacie poprawienie integracji bodźców, jakie docierają do dziecka jednocześnie z otoczenia, jak i z jego ciała. Osoba zawiadująca terapią przy używania odpowiednich technik może wyeliminować oraz ograniczyć niekorzystne bodźce występujące przy nadwrażliwościach sensorycznych. Może także dostarczyć mocne bodźce, co jest bardzo korzystne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Nie ma schematów powtarzalnych ćwiczeń, lecz cały czas poddaje się analizie sposób zachowania dziecka, przez co można dobrać i zmieniać ćwiczenia tak, aby dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia taka ma miejsce w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W terapii stosuje się specjalistyczny sprzęt takiego typu jak zawieszone platformy, hamaki albo trampoliny. Wykorzystuje się także różnego rodzaju materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej oraz smakowej. Terapeuta polegając na swojej wiedzy, może dostosować trudność zadań oraz ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka, jak również obecnego samopoczucia.

Ćwiczenia takie nie powinny być ani łatwe, ani za trudne. Ciągłe balansowanie na takiej granicy, ulepsza pracę ośrodkowego układu nerwowego oraz jest w stanie wpływać na zmianę zachowań w sferze motorycznej oraz emocjonalnej. Takie coś poprawia funkcje językowe i poznawcze, a na pewno przejawia się dobrą efektywnością przyswajania wiedzy. Podczas terapii postępy dzieci są monitorowane przez rozwiązywanie różnego typu testów, jak również poprzez obserwowanie zmian zachowania. Każdy kto prowadzi taką terapię powinien być właściwie przygotowany, pomaga w tym integracja sensoryczna.