Czym jest integracja sensoryczna? Jak się ją przeprowadza?

Terapia integracji sensorycznej przyjmuje postać ukierunkowanej zabawy, w której mały człowiek z chęcią uczestniczy jak również wie, iż jest w stanie tworzyć zajęcia razem z terapeutą. Podczas takich zajęć nie naucza się najmłodszych konkretnych umiejętności, główny cel terapii skupiony jest na poprawie integracji między zmysłami układu nerwowego. Dzięki tej metodzie terapeuta może stymulować zmysły dzieci, jak również usprawnić takie dziedziny, jak motoryka duża lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko z przyjemnością bierze udział jak również wie, iż jest w stanie tworzyć zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas takich zajęć nie naucza się najmłodszych konkretnych umiejętności, podstawowy cel zajęć skupiony jest na poprawieniu integracji między zmysłami układu nerwowego. Dzięki tej metodzie terapeuta może stymulować zmysły dzieci, jak i polepszyć takie dziedziny, jak motoryka duża lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.