nauczyciel w pracy

Praca nauczyciela. Interesujące informacje

Niż demograficzny jest normalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się liczby narodzin dzieci w danym okresie na określonym obszarze. Obecnie Polska wkroczyła w jeden z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taki stan rzeczy złożyło się dużo czynników, specjaliści jako najważniejsze z nich wymieniają masową emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla ludzi szukających pracy, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Pozostanie takiego niżu może mieć dużo niekorzystnych konsekwencji w bliskiej przyszłości.
Niż demograficzny jest normalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się ilości urodzin dzieci w określonym czasie na danym obszarze. Obecnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację złożyło się wiele elementów, specjaliści jako najważniejsze z nich wymieniają masową emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla osób pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Utrzymanie się niżu na takim poziomie może wywołać dużo negatywnych konsekwencji w bliskiej przyszłości.

dziewczyna ucząca się języka angielskiego
Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejsze zagrożenia
Wszyscy eksperci twierdzą, że jeśli niż demograficzny będzie panować na dłużej, państwo może nie być w stanie przeznaczyć wszystkich świadczeń emerytalnych dla przyszłych emerytów. Najważniejszym skutkiem tego zjawiska jest przewaga ludzi korzystających ze świadczeń emerytalnych, nad ludźmi płacącymi składki emerytalne. Równie poważne może być zachwianie rynku pracy spowodowane coraz mniejszym zatrudnieniem w szkolnictwie i zmuszeniem do przekwalifikowania ogromnej ilości nauczycieli i opiekunów przedszkolnych – link referencyjny. Największym problemem może być tu praca dla nauczycieli. Warszawa w tym momencie walczy z tym zjawiskiem, obecnie pracownicy oświatowi są przekwalifikowywani zazwyczaj na pracowników socjalnych, ale i w tym sektorze brakuje już miejsc. Propozycja dla szukających możliwości nauki: native speaker warszawa.

Sposoby na uniknięcie katastrofy demograficznej
Młode osoby wolą zakładać rodziny za granicą, gdzie utrzymanie rodziny jest o wiele łatwiejsze niż w kraju.

Jeżeli zaciekawił Cię niniejszy tekst, koniecznie sprawdź dodatkowo ten link! To świetna oferta i tutaj odnajdziesz dodatkowe informacje.

Jedynym sposobem na zatrzymanie młodych ludzi w kraju jest modyfikacja polityki w kwestiach rodziny. Wysokie świadczenia socjalne mogą jednak nie wystarczyć. Dopóki koszta egzystencji będą tak duże, młodzi ludzie będą czuć lęk przed założeniem rodziny. Badania pokazują bowiem, że największym strachem przed wychowaniem potomstwa jest obawa przed brakiem środków na wychowanie dziecka. Innym dużym lękiem osób w wieku reprodukcyjnym jest obawa przed dużymi kredytami mieszkaniowymi. Perspektywa wyjazdu do obcego państwa i zaczynania życia od nowa jest nierzadko dużo bardziej zachęcająca od strachu przed życiem, które czeka na młodych w ojczyźnie.