Praca nauczyciela. Interesujące informacje

Niż demograficzny jest powszechnym procesem polegającym na zmniejszeniu się liczby urodzin dzieci w danym okresie na danym terenie. Obecnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację wpływ miało wiele elementów, demografowie jako najbardziej istotne z nich podają wielką emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla ludzi pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Pozostanie niżu na takim poziomie może mieć dużo negatywnych skutków w bliskiej przyszłości.
Niż demograficzny jest normalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się ilości urodzin dzieci w określonym czasie na danym obszarze. Obecnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację złożyło się wiele elementów, specjaliści jako najważniejsze z nich wymieniają masową emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla osób pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Utrzymanie się niżu na takim poziomie może wywołać dużo negatywnych konsekwencji w bliskiej przyszłości.

dziewczyna ucząca się języka angielskiego

Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejsze zagrożenia
Wszyscy eksperci twierdzą, że jeśli niż demograficzny będzie panować na dłużej, państwo może nie być w stanie przeznaczyć wszystkich świadczeń emerytalnych dla przyszłych emerytów. Najważniejszym skutkiem tego zjawiska jest przewaga ludzi korzystających ze świadczeń emerytalnych, nad ludźmi płacącymi składki emerytalne. Równie poważne może być zachwianie rynku pracy spowodowane coraz mniejszym zatrudnieniem w szkolnictwie i zmuszeniem do przekwalifikowania ogromnej ilości nauczycieli i opiekunów przedszkolnych – link referencyjny. Największym problemem może być tu praca dla nauczycieli.

Czy prezentowany temat okazał się dla Ciebie interesujący? To świetnie, gdyż gdy wejdziesz tu, przeczytasz pożyteczne informacje (https://medicus.ie/pl/7/ortopeda), które Cię niewątpliwie zaabsorbują.

Warszawa w tym momencie walczy z tym zjawiskiem, obecnie pracownicy oświatowi są przekwalifikowywani zazwyczaj na pracowników socjalnych, ale i w tym sektorze brakuje już miejsc. Propozycja dla szukających możliwości nauki: native speaker warszawa.

Sposoby na uniknięcie katastrofy demograficznej
Młode osoby wolą zakładać rodziny za granicą, gdzie utrzymanie rodziny jest o wiele łatwiejsze niż w kraju. Jedynym sposobem na zatrzymanie młodych ludzi w kraju jest modyfikacja polityki w kwestiach rodziny. Wysokie świadczenia socjalne mogą jednak nie wystarczyć. Dopóki koszta egzystencji będą tak duże, młodzi ludzie będą czuć lęk przed założeniem rodziny. Badania pokazują bowiem, że największym strachem przed wychowaniem potomstwa jest obawa przed brakiem środków na wychowanie dziecka. Innym dużym lękiem osób w wieku reprodukcyjnym jest obawa przed dużymi kredytami mieszkaniowymi. Perspektywa wyjazdu do obcego państwa i zaczynania życia od nowa jest nierzadko dużo bardziej zachęcająca od strachu przed życiem, które czeka na młodych w ojczyźnie.