harcerz

W jaki sposób osiągnąć sprawności harcerskie?

Każdy harcerz czy zuch chce osiągać sprawności harcerskie, jakie świadczą o posiadanych przez niego umiejętnościach i zwiększają liczbę oznaczeń, które przyszywane są do jego mundurku. Przeważnie przyznawane są na obozach bądź biwakach, kiedy można wykazać się swoimi talentami i zrealizować wymagania określone przy danej sprawności. Co dokładnie należy zrobić, by je uzyskać?
Każdy harcerz lub zuch chciałby pozyskiwać sprawności harcerskie, jakie mówią o posiadanych przez niego umiejętnościach i zwiększają liczbę oznaczeń, jakie przyszywane są do jego mundurku. Przeważnie przydzielane są na obozach albo biwakach, kiedy można pokazać swoje talenty i spełnić wymagania ustalone przy konkretnej sprawności. Co dokładnie należy zrobić, by je zdobyć?

maszerujący harcerze
Autor: Arcadiuš
Źródło: http://www.flickr.com
Zacznijmy od tego, czym jest sama sprawność. To pokazana przez harcerza kompetentność w jednej ze sfer. W zależności od posiadanych sprawności zdobywa się kolejne stopnie harcerskie. By rozpocząć starania o konkretną sprawność, trzeba wystąpić z taką chęcią do swojego drużynowego. Niezbędne jest także przedstawienie karty próby sprawności, w jakiej skrupulatnie ukazany jest plan zadań. Jeśli harcerz nie umie go samodzielnie sporządzić, może prosić o rady zastępowego bądź starszego harcerza, jaki już nieraz ułożył plan niniejszych działań. Po zaprezentowaniu nadmienionej karty próby, drużynowy pozwala harcerzowi na wykonywanie zamierzonych zadań w trakcie rozkazu. Harcerz ma ok. miesiąca albo dwóch, by wypełnić wszystkie czynności opisane w karcie oraz uzyskać wiedzę związaną z konkretną sprawnością. Jeśli poddaje się trudniejszym próbom w celu osiągnięcia faktycznie niełatwej do pozyskania sprawności, okres ten może być dłuższy – krzyż harcerski. Zaliczaniem zadań para się drużynowy bądź osoba przez niego wskazana, a gdy wszystkie czynności są poprawnie wykonane, przyznaje się sprawność, także w rozkazie. Karta prób jest trzymana w dokumentach danej drużyny. Po nadaniu sprawności harcerz otrzymuje odznakę, którą będzie nosić na prawym rękawie mundurku. Harcerz musi ją samemu przyszyć. Jeżeli z jakiś przyczyn sprawność zostanie zabrana, harcerz, może powtórzyć próbę za sześć miesięcy i przez ten okres nie może nosić tej odznaki. Sklep harcerski WGL

przydatne sprawności harcerskie
Autor: Leslie Science & Nature Center
Źródło: http://www.flickr.com
Oznaczeniem bardzo pożądanym przez harcerzy jest również krzyż harcerski. To odznaka nadawana harcerzom, którzy dzięki swoim działaniom w szczególności sobie na nią zasłużyli. Jeżeli i ty chciałbyś ją dostać, musisz mocno angażować się w życie swojej drużyny, zdawać następne sprawności oraz pozyskiwać coraz wyższe stopnie, pomagać innym, jeździć na biwaki, jak również po prostu być wzorowym harcerzem.