harcerz

W jaki sposób osiągnąć sprawności harcerskie?

Każdy harcerz lub zuch pragnie osiągać sprawności harcerskie, jakie świadczą o posiadanych przez niego zdolnościach i zwiększają liczbę oznaczeń, jakie doszywane są do jego munduru. Zwykle przydzielane są na obozach albo biwakach, kiedy można pokazać swoje talenty i zrealizować wymogi wymienione przy określonej sprawności. Co dokładnie należy zrobić, by je zdobyć?

Każdy harcerz lub zuch chciałby pozyskiwać sprawności harcerskie, jakie mówią o posiadanych przez niego umiejętnościach i zwiększają liczbę oznaczeń, jakie przyszywane są do jego mundurku. Przeważnie przydzielane są na obozach albo biwakach, kiedy można pokazać swoje talenty i spełnić wymagania ustalone przy konkretnej sprawności. Co dokładnie należy zrobić, by je zdobyć?