Teraźniejsze szkoły podstawowe żydowskie to połączenie nowoczesności z obyczajowością

Hebrajczycy zamieszkują w Polsce od X wieku. Przed rokiem 1939, w Rzeczypospolitej istniało wiele wysoko cenionych hebrajskich ośrodków edukacyjnych. Ośrodki edukacyjne żydowskie edukowały młodzież w duchu narodowego patriotyzmu szerząc jednocześnie hebrajskie wartości kulturowe.
Żydzi zamieszkują na obszarze Polski od dziesięciu wieków. Przed rokiem 1939, w Polsce funkcjonowało wiele renomowanych żydowskich szkół. Ośrodki edukacyjne hebrajskie edukowały młode pokolenie w nurcie narodowego patriotyzmu propagując jednocześnie żydowskie wartości kulturowe.

Dzięki temu mury uczelniane opuszczali świadomi patriotycznie ludzie pochodzenia żydowskiego, pozostający lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Szkoły Podstawowe żydowskie charakteryzowały się wysokim poziomem nauczania.

Uczenie się

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz zwykłych zajęć lekcyjnych, w trakcie których nauczano języka jidysz, biblii i religii, w ośrodkach edukacji kultywowano ważne żydowskie święta, upowszechniano dziedzictwo kulturowe, prowadzono nabożeństwa w szkolnej synagodze. Pod kuratelą porządnych wykładowców młodzież rozwijała swoje talenty muzyczne, by móc zaszczycać szkolne obchody, patriotyczne spotkania czy święta religijne.

W gimnazjach hebrajskich znaczący nacisk przykładano do możliwości uniwersalnego rozwoju uczniów. Poza zasadniczymi blokami przedmiotowymi, aktywnie działały różnorodne koła zainteresowań. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, Żydzi będąc suwerennymi obywatelami państwa, posiadali zagwarantowaną swobodę religijną (źródło: ). Swobodę używania ojczystego języka – jidysz.

Równy dostęp do oświaty. Prawo – arbitraż kancelaria prawna traple.pl do zrzeszania się i uprawnienie kreowania przedstawicielstwa politycznego. Obecna szkoła żydowska taka jak kontynuuje tradycję tradycyjnych szkół żydowskich. Dzieci przyswajają sobie kulturowe i historyczne uwarunkowania wspólnego życia z Polakami.

Zajęcia w zasadniczej mierze poświęcone są tradycjom tradycyjnego domu, roli rodziny, przybliżają życie codzienne i święta na czele z szabatem. Uczniowie przyswajają sobie także tajniki kalendarza żydowskiego. W szkole żydowskiej odbywają się spotkania z inspirującymi osobistościami, różnego rodzaju współzawodnictwo oraz imprezy muzyczne i rajdy o walorach poznawczych.