Szkoła żydowska

Teraźniejsze szkoły podstawowe żydowskie to połączenie nowoczesności z obyczajowością

Żydzi zamieszkują w Polsce od dziesięciu wieków. Przed rokiem 1939, w Polsce funkcjonowało wiele renomowanych hebrajskich szkół. Szkoły hebrajskie edukowały młode pokolenie w duchu polskiego patriotyzmu propagując równolegle żydowskie wartości kulturowe.

Żydzi zamieszkują na obszarze Polski od dziesięciu wieków. Przed rokiem 1939, w Polsce funkcjonowało wiele renomowanych żydowskich szkół. Ośrodki edukacyjne hebrajskie edukowały młode pokolenie w nurcie narodowego patriotyzmu propagując jednocześnie żydowskie wartości kulturowe.