Szkoła żydowska

Teraźniejsze szkoły podstawowe żydowskie to połączenie nowoczesności z obyczajowością

Obywatele pochodzenia żydowskiego mieszkają w Polsce od 1000 lat. Przed rokiem 1939, w Polsce istniało dużo wysoko cenionych żydowskich szkół. Ośrodki edukacyjne żydowskie kształciły młodzież w duchu polskiego patriotyzmu propagując równolegle żydowskie wartości narodowe.

Żydzi zamieszkują na obszarze Polski od dziesięciu wieków. Przed rokiem 1939, w Polsce funkcjonowało wiele renomowanych żydowskich szkół. Ośrodki edukacyjne hebrajskie edukowały młode pokolenie w nurcie narodowego patriotyzmu propagując jednocześnie żydowskie wartości kulturowe.