Szkoła żydowska

Teraźniejsze szkoły podstawowe żydowskie to połączenie nowoczesności z obyczajowością

Hebrajczycy zamieszkują na obszarze Polski od X wieku. Przed rokiem 1939, w Polsce było wiele renomowanych żydowskich ośrodków edukacyjnych. Ośrodki edukacyjne hebrajskie edukowały młode pokolenie w świadomości narodowego patriotyzmu krzewiąc równolegle żydowskie wartości kulturowe.

Żydzi zamieszkują na obszarze Polski od dziesięciu wieków. Przed rokiem 1939, w Polsce funkcjonowało wiele renomowanych żydowskich szkół. Ośrodki edukacyjne hebrajskie edukowały młode pokolenie w nurcie narodowego patriotyzmu propagując jednocześnie żydowskie wartości kulturowe.