Czym jest tłumaczenie i jakie jego typy można wyróżnić?

Dziś pragnę poświęcić kilka chwil na temat tłumaczeń – ich odmian oraz form. Temat raczej znany wielu osobom ale czy na pewno? Tłumaczenie lub innymi słowy przekład to zdanie w języku finalnym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Słowo „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i skutek tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W kolejnym znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu pierwotnego.
Dziś zamierzam poświęcić kilka sekund na kwestię tłumaczeń – ich wariantów oraz form. Temat chyba znany wielu osobom ale czy dobrze? Tłumaczenie czy też innymi słowy przekład to zwrot w języku końcowym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i rezultat tego procesu, zatem przetłumaczony na inny język tekst. W drugim sensie tłumaczenie jest rozumiane jako ponowne wobec tekstu pierwotnego.

tłumacze

Autor: rep.louiseslaughter
Źródło: http://www.flickr.com
W języku polskim słowo „przekład” ma całkiem specjalistyczny charakter znaczeniowy i używa się go zwykle wspominając o sztuce przekładu lub artystycznym przekładzie tekstów literackich. Tymczasem wyraz „tłumaczenie” jest bardziej ogólne i może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego, czy też pisemnego różnego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, oraz użytkowych. Tłumaczenia naukowe to tłumaczenie naukowych dokumentów tyczących się badań, skrótów, obrad konferencyjnych a także innych publikacji z jednego języka na drugi . Specjalistyczne słownictwo techniczne wykorzystywane przez naukowców, w rozmaitych działach wymaga tego, aby lektor tekstów naukowych posiadał zarówno techniczne, jak i lingwistyczne doświadczenie.

Wyodrębniamy tłumaczenia pisemne oraz ustne. Tłumaczenia pisemne to objaśnienie przesłania tekstu stworzonego w języku źródłowym a także stworzenie odpowiednika o identycznym znaczeni w języku finalnym. Tłumaczenie pisemne dotyczy formalnego przekazywania treści danego tekstu. W tym przypadku jest bardzo wysoki standard wierności tłumaczeń. Z kolei tłumaczenie ustne zachodzi „tu i teraz” z będącymi osobami i związane jest z wystąpieniami.

Jest jeszcze coś takiego jak tłumaczenie a vista czyli postać przejściowa między tłumaczeniem pisemnym a ustnym. Translator czyta tekst w pierwotnym języku i w tej samej chwili konstruuje jego tłumaczenie ustne – czyli tłumaczenie a vista. Nierzadko ten typ tłumaczenia wykonywany jest przez tłumaczy przysięgłych w kancelarii notarialnej bądź na sali sądowej. Jest on wykorzystywany, gdy trzeba powiadomić zainteresowaną osobę o treści prezentowanego w nieznanym jej języku dokumentu. Jak widać powyżej rzekomo temat prosty a jednak wielu z nas o niektórych rzeczach nie posiada żadnej wiedzy. Liczę na to, że choć odrobinę pomogłam w zrozumieniu tematu.