tłumaczenia

Czym jest tłumaczenie i jakie jego typy można wyróżnić?

Dziś zamierzam poświęcić kilka chwil na temat tłumaczeń – ich rodzajów oraz stylów. Temat raczej znany wielu osobom ale czy rzeczywiście? Tłumaczenie bądź inaczej przekład to wyrażenie w języku finalnym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Słowo „tłumaczenie” można rozumieć zarówno jako proces przekładu, jak i efekt końcowy tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W innym sensie tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.

Dziś zamierzam poświęcić kilka sekund na kwestię tłumaczeń – ich wariantów oraz form. Temat chyba znany wielu osobom ale czy dobrze? Tłumaczenie czy też innymi słowy przekład to zwrot w języku końcowym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i rezultat tego procesu, zatem przetłumaczony na inny język tekst. W drugim sensie tłumaczenie jest rozumiane jako ponowne wobec tekstu pierwotnego.