tłumaczenia

Czym jest tłumaczenie i jakie jego typy można wyróżnić?

Dziś chciałabym poświęcić kilka minut na kwestię tłumaczeń – ich rodzajów a także stylów. Temat chyba znany wielu osobom ale czy rzeczywiście? Tłumaczenie bądź innymi słowy przekład to zwrot w języku finalnym treści tekstu stworzonego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można interpretować zarówno jako proces przekładu, jak i skutek tego procesu, zatem przetłumaczony na inny język tekst. W innym sensie tłumaczenie jest rozumiane jako kolejne wobec tekstu pierwotnego.

Dziś zamierzam poświęcić kilka sekund na kwestię tłumaczeń – ich wariantów oraz form. Temat chyba znany wielu osobom ale czy dobrze? Tłumaczenie czy też innymi słowy przekład to zwrot w języku końcowym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i rezultat tego procesu, zatem przetłumaczony na inny język tekst. W drugim sensie tłumaczenie jest rozumiane jako ponowne wobec tekstu pierwotnego.