Czym jest tłumaczenie i jakie jego typy można wyróżnić?

Dziś pragnę poświęcić kilka chwil na temat tłumaczeń – ich odmian oraz form. Temat raczej znany wielu osobom ale czy na pewno? Tłumaczenie lub innymi słowy przekład to zdanie w języku finalnym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Słowo „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i skutek tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W kolejnym znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu pierwotnego.
Dziś zamierzam poświęcić kilka sekund na kwestię tłumaczeń – ich wariantów oraz form. Temat chyba znany wielu osobom ale czy dobrze? Tłumaczenie czy też innymi słowy przekład to zwrot w języku końcowym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można tłumaczyć zarówno jako proces przekładu, jak i rezultat tego procesu, zatem przetłumaczony na inny język tekst. W drugim sensie tłumaczenie jest rozumiane jako ponowne wobec tekstu pierwotnego.