images

Misja szkoły dialogu kultur

Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest szerzenie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie nastroje nacjonalistyczne rosną wśród młodych i zwykle niewykształconych ludzi, którymi łatwo jest manipulować i zakorzeniać w nich tego typu idee.
Najważniejszym założeniem, jakie przyświeca funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Jest to bardzo ważna i potrzebna działalność, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Działalność takich placówek często związana jest z szerszą działalnością całego stowarzyszenia na rzecz równości kulturowej. Szkoła żydowska jest placówką, która poza krzewieniem tolerancji, dba również o rozwój personalny dzieci, organizując zajęcia dodatkowe, często związane ze sztuką lub religią. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe przedmioty.
dziecko w szkole
Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych. Koncentruje się na wychowaniu uczniów w nastroju tolerancji. Za najlepszą drogę do sukcesu i wolności uważa współpracę między ludźmi i od początku stara się dzieciom stworzyć możliwość takiej współpracy. Niezmiernie ważne jest, aby dzieci, które chodzą do tego typu szkoły uczyły się historii żydowskiej oraz poznawały żydowską kulturę. Istnieje dużo stowarzyszeń i organizacji, które propagują tę kulturę, tworząc często inicjatywy edukacyjne. W programie szkoły żydowskiej znajdziemy nie tylko historię żydowską, ale także zajęcia z religii oraz dodatkowe zajęcia z muzyki, czy zajęcia sportowe. Źródło: szkoła dialogu Etz

Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, co daje z kolei możliwość sprawniej i skuteczniej przyswajać wiedzę. W ofercie edukacyjnej szkoły żydowskiej możemy znaleźć też zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Dodatkowym plusem uczęszczania do takiej szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.