Audyt personalny i coaching dla menadżerski przydatny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych zespołów jak i procedur Human Resources stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi szef zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecne stanowisku oraz jaki posiadają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.
Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania jakości pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych zespołów jak i procedur HR stosowanych w firmie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby pracodawca zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecne stanowisku oraz jaki posiadają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

sprawdź ofertę szkoleń

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt (wypatrz promocje) personalny ma obejmować też ocenę osób pracujących pod kątem pracy w określonych zespołach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji, ich potrzeb. Kluczowym celem audytu jest rozpoznanie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a tym jak spółka chciałaby pod względem zasobów ludzkich egzystować. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie kompetencji, motywacji osób pracujących oraz ich potencjału. Odpowiednio przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników – .

Przed managerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania – odpowiadają za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą nieustannie polepszać swoje umiejętności, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, ale też w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji.

Jeśli zaprezentowane tutaj informacje są dla Ciebie absorbujące, kliknij tutaj, gdyż w danym serwisie też znajdziesz coś interesującego.

Jednakże metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz solidnością wprowadzanych zmian.

Coaching menedżerski po krótce można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.Są 2 główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – pojmowany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Podstawowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału i wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych zadań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający teamem powinien posiadać wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz delegowania zadań, powinien także nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.