Na czym polega waldorfski system nauczania?

Jeżeli chcemy wysłać potomstwo do podstawówki, ale nie chcemy, żeby było ono potraktowane jak trzydzieści pozostałych w tej samej grupie, to mogłabyś brać pod uwagę szkoły niepubliczne.
Jeśli chcemy wysłać dziecko do podstawówki, lecz nie chcemy, żeby było ono potraktowane jak 30 innych w tej samej klasie, to mogłabyś wziąć pod uwagę placówki niepubliczne.

W naszym kraju są ich setki, a od placówek publicznych różnią się tym, że we wszystkich klasach uczy się mniejsza liczba dzieci. Sprawia to, że wychowawcy mają większą ilość czasu dla każdego wychowanka. To natomiast powoduje, że niepubliczna szkoła podstawowa, to naprawdę bardzo korzystne wyjście. To, co jeszcze wyróżnia takie placówki to to, że mogą mieć one własny odrębny system nauczania. Ich filozofia nauczania może być oparta na całkowicie odmiennym sposobie niż ten, który pamiętamy ze szkół publicznych. Dla przykładu tego typu niepubliczna szkoła może być oparta na systemie montessoriańskim, który opiera się na tym, że ci sami nauczyciele prowadzą dzieci przez cały tok edukacji w podstawówce. Uczą oni większości przedmiotów, a całość ma na celu stworzenie specyficznej więzi pomiędzy uczniem a jego nauczycielem.
sklep z butami Clarks

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto tego typu placówki odróżniają się także tym, że dzieci zdobywają wiedzę w niezwykle miłych oraz okazale urządzonych klasach. Kolejną różnicą jest to, że kształcenie odbywa się w tematycznych cyklach, co ma zapewnić większe skupienie uwagi na poszczególnych przedmiotach. Pedagogika waldorfska natomiast cechuje się tym, że często stosowane są tam zajęcia praktyczne i artystyczne.

Warto także wiedzieć, że nie każda niepubliczna szkoła podstawowa szkoła podstawowa musi być oparta na tradycyjnych rozwiązaniach nauki. Część z nich wykorzystują w takim celu zdobycze współczesnej socjologii i wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu.