Skuteczna terapia małżeńska.

Dziś coraz częściej dochodzi do rozwodów. Przyczyn jest bardzo dużo. Zaliczają się do nich między innymi niezgodność charakterów, niewierność, nadużywanie alkoholu, spory na tle finansowym, naganny stosunek do rodziny czy też niedobór seksualny. Acz obecnie zasadniczą przyczyną rozwodów jest tło finansowe- coraz częściej ludzie są wyrzucani z pracy, młode osoby nie mogą jej zdobyć, a gdy już się ją posiada to na ogół zarobki nie są odpowiednie do wykonywanej pracy. Warto, wtedy skorzystać ze wsparcia psychologa na przykład psycholog warszawa, gdyż rozwód należy zaliczyć do ostatecznego wyboru.
Dziś coraz częściej dochodzi do rozwodów. Powodów jest bardzo dużo. Należą do nich na przykład różnica charakterów, niewierność, nadużywanie alkoholu, awantury na tle finansowym, zły stosunek do rodziny czy też niedobór seksualny.