Jaką funkcję w rozwijaniu potomka pełnią zajęcia plastyczne oraz uniwersytet dla dzieci?

W rozwoju dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziecko niezwykle szybko sięga po interesujące go przybory plastyczne. Dzięki tej aktywności wyraża siebie. Pomysły czerpie otoczenie. Dziecko a pomocą prace plastyczne wyraża towarzyszące mu emocje. Rysunki obrazują marzenia dziecka. Malowanie pełnią bardzo dużą rolę w rozwoju kreatywności, stwarzają przestrzeń do doświadczenia możliwości decydowania. Pozwala również wiarę we własne siły. Korzystanie różnych materiałów stymuluje procesy myślowe dziecka.
W kształceniu dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Wychowanek bardzo szybko sięga po różne materiały plastyczne. Dzięki tej formie działania wyraża siebie. Inspiracje dostarcza mu otoczenie. Dziecko wykorzystując prace plastyczne prezentuje sposób postrzegania świata. Prace plastyczne opisują marzenia dziecka. Malowanie pełnią bardzo dużą rolę w kształtowaniu kreatywności, stwarzają przestrzeń do doświadczenia sprawstwa. Buduje wiarę samego siebie. Korzystanie różnych przyborów wzmacnia wyobraźnię dziecka.