reflektor diodowy

Świeć z głową

Świat posuwa się nieustannie, niemądrze pozostawać w tyle. Nie czarujmy się, żarówka to wynalazek wprost z dziewiętnastego wieku i jego miejsce jest już w podręcznikach o dawnych czasach. Nie warto montować tradycyjnych żarówek, gdy w ofercie są dostępne diody LED, współczesne oświetlenie.

Technologia pędzi nieustannie, szkoda ociągać się w tyle. Nie czarujmy się, żarówka to przyrząd rodem z XIX stulecia i jego miejsce jest już w historii. Nie warto montować przestarzałych żarówek, gdy w sklepach są dostępne diody LED, przyszłościowe oświetlenie.