Część drukarki

Młody ośrodek uczelniany z rozliczną propozycją usług drukarskich!

Bielsko-Biała to miejscowość leżąca u podnóża Beskidów. Blisko stąd do stolicy Górnego Śląska, największego przemysłowego miasta w województwie śląskim. Władze miasta Bielska-Białej oraz jego obywatele to ambitni ludzie, stąd starania władz miasta o rozwój edukowania na poziomie wyższym (stąd też zakończone powodzeniem starania o oddzielenie się dawnej filii Uniwersytetu Łódzkiego).

Bielsko-Biała to miasto położone u podnóża Beskidów. Blisko stąd do stolicy Górnego Śląska, najogromniejszego przemysłowego miasta regionu. Władze miasta Bielska-Białej oraz jego mieszkańcy to ludzie ambitni, stąd starania włodarzy miasta o rozwój edukacji na poziomie uniwersyteckim (stąd również zakończone powodzeniem starania o odłączenie się dawnej filii Uniwersytetu Łódzkiego).