Indywidualny kurs języków obcych

Szkoła językowa we Wrocławiu

XX wiek był epoką olbrzymich zmian na świecie. W ostatnich latach wieku uaktywniła się globalizacja. Teraźniejszy glob, przynajmniej jego bogatsza część, jest dostępny dla jego mieszkańców. Szybko rozwijające się więzi kulturowe, finansowe i polityczne spowodowały, że konieczna stała się znajomość mów obcych. Obecnie trudno odnaleźć dobrą posadę, jeżeli nie umie się porozumiewać przynajmniej w języku Szekspira, który przez dominację Anglii i USA stał się pierwszym językiem uniwersalnym.

XX wiek był epoką potężnych przemian na globie. W ostatnich latach wieku ujawniła się globalizacja. Teraźniejszy glob, przynajmniej jego bogatsza część, jest dostępny dla jego obywateli. Silnie rozwijające się relacje kulturalne, ekonomiczne i polityczne oznaczają, że niezbędna stała się znajomość mów obcych. Dziś ciężko odnaleźć godną posadę, jeżeli nie umie się porozumiewać chociaż w języku angielskim, który przez dominację Anglii i Ameryka stał się naczelnym językiem światowym.