Indywidualny kurs języków obcych

Szkoła językowa we Wrocławiu

Dwudziesty wiek był okresem znacznych zmian na kuli ziemskiej. W ostatnich dekadach wieku uaktywniła się globalizacja. Obecny glob, przynajmniej jego cywilizowana część, jest w zasięgu ręki dla jego obywateli. Dynamicznie rozwijające się relacje kulturowe, gospodarcze i polityczne oznaczają, że konieczna stała się znajomość mów obcych. Obecnie niełatwo znaleźć godną pracę, jeśli nie potrafi się komunikować chociażby w języku Szekspira, który przez hegemonię Anglii i Ameryka stał się naczelnym językiem globalnym.

XX wiek był epoką potężnych przemian na globie. W ostatnich latach wieku ujawniła się globalizacja. Teraźniejszy glob, przynajmniej jego bogatsza część, jest dostępny dla jego obywateli. Silnie rozwijające się relacje kulturalne, ekonomiczne i polityczne oznaczają, że niezbędna stała się znajomość mów obcych. Dziś ciężko odnaleźć godną posadę, jeżeli nie umie się porozumiewać chociaż w języku angielskim, który przez dominację Anglii i Ameryka stał się naczelnym językiem światowym.