Szkoła językowa we Wrocławiu

Dwudziesty wiek był czasem znacznych zmian na kuli ziemskiej. W ostatnich dziesięcioleciach wieku uaktywniła się globalizacja. Teraźniejszy glob, przynajmniej jego rozwinięta część, jest w zasięgu ręki dla jego obywateli. Szybko zacieśniające się więzi kulturowe, gospodarcze i polityczne sprawiły, że niezbędna stała się znajomość mów obcych. Dziś niełatwo dostać godziwie płatną posadę, o ile nie potrafi się rozmawiać chociaż w języku angielskim, który przez pozycję Anglii i Stanów Zjednoczonych stał się naczelnym językiem globalnym.
XX wiek był epoką potężnych przemian na globie. W ostatnich latach wieku ujawniła się globalizacja. Teraźniejszy glob, przynajmniej jego bogatsza część, jest dostępny dla jego obywateli. Silnie rozwijające się relacje kulturalne, ekonomiczne i polityczne oznaczają, że niezbędna stała się znajomość mów obcych. Dziś ciężko odnaleźć godną posadę, jeżeli nie umie się porozumiewać chociaż w języku angielskim, który przez dominację Anglii i Ameryka stał się naczelnym językiem światowym.