psycholog

W przypadku części dzieciaków można zauważyć problem z łączeniem i koordynacją poszczególnych zmysłów.

Zajęcia z integracji sensorycznej to terapia, mająca na celu – zgodnie z nazwą – integrowanie ludzkich zmysłów. Podczas terapii terapeuci próbują doświadczyć grupie różnych bodźców tak, żeby mózg miał możliwość je zarejestrować, uporządkować, a następnie połączyć poszczególne doznania zmysłowe w pewne funkcje.

Integracja sensoryczna to terapia, mająca na celu – jak wskazuje nazwa – integrowanie poszczególnych zmysłów. Podczas zajęć z integracji sensorycznej terapeuci próbują dostarczyć grupie różnorodnych doznań zmysłowych tak, aby mózg miał możliwość je zarejestrować, uporządkować, a następnie połączyć poszczególne doznania zmysłowe w pełne funkcje.