Można dostrzec istotny wzrost liczby osób napływających do Polski aby podjąć szkołę i wyedukować się

Nie ma wątpliwości, że ostatnimi laty wielu naszych rodaków zmigrowało za granicę i proces ten oczywiście na bieżąco się utrzymuje. Niemniej trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to proces tylko jednostronny, gdyż odnotowuje się także zwiększony napływ cudzoziemców w nasze strony.
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach wielu naszych rodaków emigrowało za granicę i proces ten zdaje się na bieżąco się utrzymuje. Jednakże należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to proces wyłącznie jednostronny, bowiem odnotowuje się także większy napływ obcokrajowców w nasze strony.