Praca w wolontariacie – od czego zacząć?

Wolontariuszem może zostać ktokolwiek, jednak nie w każdym miejscu. Są miejsca, w których praca będzie wymagać spełnienia sprecyzowanych warunków przez pretendenta na wolontariusza. Może tutaj chodzić o predyspozycje, wykształcenie bądź stan zdrowia.
Wolontariuszem może zostać ktokolwiek, jednak nie w wszędzie. Bywają miejsca, w jakich praca będzie wymagać spełnienia sprecyzowanych warunków przez aspiranta na wolontariusza. Chodzić tutaj może o predyspozycje, wykształcenie czy stan zdrowia.

wolontariat

Autor: Redazione Fuorigio.co
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczo osoba w jakimkolwiek wieku może stać się wolontariuszem. Niemniej jednak istnieją 2 zastrzeżenia: na pewno, osoba niepełnoletnia powinna uzyskać zgodę pisemną rodziców czy prawnych opiekunów na podjęcie zadań w ramach wolontariatu. Oprócz tego pełnoletniość wymagana będzie, by być wolontariuszem dla przykładu w pewnych placówkach wychowawczo-opiekuńczych (wymaga tego ustawa). Nie ma dokładnie sprecyzowanych wymagań dotyczących wykształcenia pretendenta na wolontariusza, chociaż pomoc prawna dla cudzoziemców wymaga, ażeby wolontariusz miał umiejętności konieczne do realizowania wskazanych zadań i spełnił pozostałe warunki wiążące w danym miejscu pracy, takie jak: badania lekarskie albo kursy.
Co jest ważne jeżeli idzie o pracę w wolontariacie? Najważniejsze są chęci, a także należyta wiedza, przygotowanie potrzebne do przeprowadzania określonych zadań. Wolontariat może być realizowany na co dzień, jak również raz na tydzień. Należy zastanowić się, czy ze względu na pozostałe zadania bardziej odpowiedni będzie dla nas jest tak zwany wolontariat akcyjny, czy wolontariat długoterminowy.

To wszystko jest niezwykle ważne, albowiem pozwoli jasno doprecyzować obszar zadań konkretnego wolontariusza, a również będzie kluczową informacją dla organizacji – kiedy możemy liczyć na pomoc danej osoby. Zawsze lepiej zakomunikować, że będziemy mieć czas w poniedziałek do południa, aniżeli oświadczać, że ma się sporo czasu wolnego.