Czy uczeń zawodówki może zdać maturę?

Już w szkole podstawowej trzeba dobrać szkołę, w której będziemy dalej się uczyć.
Uczeń, który zdecydował już, że po podstawówce będzie uczył się dalej, musi zdecydować, czy zdecyduje się na liceum czy też zawodówkę.
Już w podstawówce należy dobrać szkołę, w jakiej będziemy nadal się uczyć.
Uczeń, który zdecydował już, że po szkole podstawowej będzie uczyć się nadal, musi zadecydować, czy też zdecyduje się na technikum czy szkołę zawodową.

Edukacja w technikum trwa 4 lata. Po zdaniu egzaminów uczeń, otrzymuje dokument, jaki uprawnia go do wykonywania określonego zawodu. Mógłby również podchodzić do egzaminu dojrzałości. Gdy zda egzamin dojrzałości, przyniesie mu to okazję do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie techników zazwyczaj wybierają techniczne kierunki lecz nie wszyscy. Dzisiaj szkolnictwo zawodowe poleca dużo kierunków nauki. Edukacja w zawodówce zajmuje 3 lata. Po zdaniu zawodowych egzaminów, uczeń także otrzymuje certyfikat. Dzięki niemu może podjąć pracę w konkretnym zawodzie. Jeżeli chciałby zdawać egzamin dojrzałości, wtedy może pójść do liceum dla dorosłych.
Lego City

Autor: Dylan Otto Krider
Źródło: http://www.flickr.com
wnętrze

Autor: operalynn
Uczeń gimnazjum często namyśla się kim chce zostać w przyszłości. Wtedy może pomóc Centrum Doradztwa Zawodowego. Pracownicy takiego Centrum przygotowani są na takie sytuacje. Mają oni dużo testów, które pomagają skonkretyzować możliwości ucznia. Przeważnie uczeń gimnazjum nie wie do którego zawodu się nadaje. Bardzo dużo wychowanków nie ma konkretnych pasji. Po szkole zawodowej uczeń może pójść do technikum dla dorosłych. Wtedy mógłby zdać maturę. Dzisiaj zawodówki szkolą mechaników czy też ślusarzy. Wybierając zawodówkę, uczeń może zdobyć zawód, który może być poszukiwany na rynku pracy.

badania dowodzą, że za parę lat bardzo poszukiwani staną się handlowcy czy pracownicy przemysłu spożywczego. Jeśli uczeń podstawówki wybierze zawodówkę, przyniesie mu to możliwość zdobycia interesującego zawodu i dobrej pracy.