Porozumienie w języku obcym

Z jakiego powodu w dzisiejszych czasach nauka języków jest powszechna?

Od ostatnich kilkudziesięciu lat nasz świat staje się coraz mniejszym miejscem. Błyskawiczny rozwój sprawnych środków podróżowania, bogacenie się ludzi oraz upadek państw totalitarnych uczyniły, że obecnie ludzie mogą bez kłopotu przemieszczać się po globie. Poza tym powstają takie międzynarodowe unie, jak UE, które pozwalają na swobodny transfer transgraniczny.

Od ostatnich kilkudziesięciu lat nasz glob staje się coraz mniejszą planetą. Gwałtowny rozwój efektywnych środków podróżowania, zwiększenie bogactwa ludności oraz upadek państw totalitarnych uczyniły, że teraz ludzie mogą bez trudności podróżować po globie. Poza tym istnieją takie międzypaństwowe organizacje, które ułatwiają wolny transfer ludności.