Porozumienie w języku obcym

Z jakiego powodu w dzisiejszych czasach nauka języków jest powszechna?

Od ostatnich kilkudziesięciu lat nasz glob staje się coraz mniejszym miejscem. Szybki postęp szybkich środków podróżowania, bogacenie się populacji oraz upadek państw totalitarnych sprawiły, że dziś ludzie mogą bez trudności jeździć po kuli ziemskiej. Na dodatek istnieją takie międzypaństwowe organizacje, które umożliwiają wolny transfer ludzi, towarów i idei.

Od ostatnich kilkudziesięciu lat nasz glob staje się coraz mniejszą planetą. Gwałtowny rozwój efektywnych środków podróżowania, zwiększenie bogactwa ludności oraz upadek państw totalitarnych uczyniły, że teraz ludzie mogą bez trudności podróżować po globie. Poza tym istnieją takie międzypaństwowe organizacje, które ułatwiają wolny transfer ludności.