Porozumienie w języku obcym

Z jakiego powodu w dzisiejszych czasach nauka języków jest powszechna?

Od zeszłego stulecia nasz glob jest coraz mniejszym miejscem. Szybki postęp efektywnych środków transportu, bogacenie się ludności oraz zawalenie się krajów totalitarnych sprawiły, że dziś ludzie mogą swobodnie przemieszczać się po globie. Oprócz tego powstają takie międzypaństwowe unie, jak Unia Europejska, które pozwalają na swobodny transfer ludności.

Od ostatnich kilkudziesięciu lat nasz glob staje się coraz mniejszą planetą. Gwałtowny rozwój efektywnych środków podróżowania, zwiększenie bogactwa ludności oraz upadek państw totalitarnych uczyniły, że teraz ludzie mogą bez trudności podróżować po globie. Poza tym istnieją takie międzypaństwowe organizacje, które ułatwiają wolny transfer ludności.