Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim

Elewator – zastosowanie?

Pierwotne elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły w głównej mierze zadanie spichlerza . Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z rozkwitem działalności rolniczej w Polsce był już wielokondygnacyjny. Składowano w nim materiały sypkie, szczególnie zboże.

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły w głównej mierze rolę składownika. Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją rolnictwa w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim materiały drobne, szczególnie zboże.