Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim

Elewator – zastosowanie?

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły zwłaszcza zadanie spichlerza . Początkowo elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją działalności rolniczej w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Składowano w nim substancje sypkie, szczególnie zboże.

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły w głównej mierze rolę składownika. Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją rolnictwa w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim materiały drobne, szczególnie zboże.