Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim

Elewator – zastosowanie?

Początkowe elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły szczególnie funkcję magazynu zboża. Początkowo elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z ożywieniem uprawy w Polsce był już wielokondygnacyjny. Przechowywano w nim tworzywa drobne, szczególnie zboże.

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły w głównej mierze rolę składownika. Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją rolnictwa w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim materiały drobne, szczególnie zboże.