psycholog

Na czym polega terapia zaburzeń artykulacji?

Homo sapiens jest zjawiskiem wyjątkowym w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, m.in.: wyprostowana postawa, używanie narzędzi, jednak najbardziej unikalną cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie skomplikowany system symboli i reguł służących komunikacji, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednolity, każda z grup narodowościowych posiada własny system reguł, a czasami i znaków.

Homo sapiens jest istotą wyjątkową w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, stosowanie przyrządów, jednak najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie złożony system znaków oraz zasad służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednorodny, każda grupa etniczna ma swój system zasad, a czasem i symboli.