psycholog

Na czym polega terapia zaburzeń artykulacji?

Człowiek jest istotą wyjątkową w przyrodzie. Parę cech naszego gatunku może świadczyć o tym, m.in.: wyprostowana postawa, stosowanie narzędzi, jednak najbardziej unikalną cechą człowieczą jest mowa – nadzwyczaj skomplikowany system symboli i zasad służących komunikacji, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednolity, każda grupa narodowościowa ma własny system reguł, a czasami i symboli.

Homo sapiens jest istotą wyjątkową w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, stosowanie przyrządów, jednak najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie złożony system znaków oraz zasad służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednorodny, każda grupa etniczna ma swój system zasad, a czasem i symboli.