psycholog

Na czym polega terapia zaburzeń artykulacji?

Homo sapiens jest istotą wyjątkową w przyrodzie. Kilka cech ludzkiego gatunku może o tym świadczyć, między innymi: wyprostowana postawa, używanie narzędzi, ale najbardziej unikalną cechą człowieka jest mowa – nadzwyczaj złożony system znaków i reguł służących komunikacji, przekazywaniu emocji czy wymianie informacji. Nie jest to system jednolity, każda grupa etniczna posiada własny system reguł, a czasem i symboli.

Homo sapiens jest istotą wyjątkową w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, stosowanie przyrządów, jednak najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie złożony system znaków oraz zasad służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednorodny, każda grupa etniczna ma swój system zasad, a czasem i symboli.