psycholog

Na czym polega terapia zaburzeń artykulacji?

Homo sapiens jest zjawiskiem wyjątkowym w przyrodzie. Kilka cech naszego gatunku może świadczyć o tym, m.in.: wyprostowana postawa, używanie narzędzi, jednak najbardziej unikalną cechą człowieka jest mowa – niezwykle złożony system symboli oraz zasad służących komunikowaniu się, przekazywaniu emocji bądź wymianie informacji. Nie jest to system jednolity, każda z grup etnicznych ma swój system zasad, a czasami i znaków.

Homo sapiens jest istotą wyjątkową w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, stosowanie przyrządów, jednak najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie złożony system znaków oraz zasad służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednorodny, każda grupa etniczna ma swój system zasad, a czasem i symboli.