Tu wciąż potrzeba się dokształcać. Pielęgniarka może zdobyć nowe kwalifikacje, żeby jeszcze lepiej służyć pacjentom!

Pielęgniarki wykonują bardzo trudne oraz odpowiedzialne zadania, dlatego wymagają właściwego przygotowania, rozległej wiedzy i praktyki. Dodatkowo nie mogą one ustać w podnoszeniu swoich kompetencji.
Pielęgniarki realizują niezwykle skomplikowane i odpowiedzialne zadania, przez to wymagają odpowiedniego przygotowania, szeroko zakrojonej wiedzy oraz praktyki. Na dodatek nie mogą one ustać w doskonaleniu swoich kompetencji.