Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim

Elewator – zastosowanie?

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły głównie zadanie składownika. Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z ożywieniem uprawy w Polsce był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim materiały drobne, szczególnie zboże.

Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły w głównej mierze rolę składownika. Pierwszy elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją rolnictwa w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim materiały drobne, szczególnie zboże.
chłodnictwo

Mroźnie, chłodnie – chłodnictwo!

Chłodnictwo to bardzo duża gałąź przemysłu. Komory chłodnicze używane są w bardzo wielu miejscach. Najczęściej w branży spożywczej i kosmetycznej, ale nie tylko. Tak właściwie każda hurtownia spożywcza, hotel czy większa restauracja powinny wykorzystywać wytwory tej właśnie gałęzi przemysłu. Wszędzie, gdzie trzeba składować magazynować produkty spożywcze, a czasem też niektóre kosmetyki powinny być chłodnie.

Chłodnictwo to bardzo duża gałąź przemysłu. Komory chłodnicze potrzebne są w bardzo wielu miejscach. Zazwyczaj w branży spożywczej i kosmetycznej, ale nie tylko. Tak naprawdę każda hurtownia spożywcza, pensjonat czy większa jadłodajnia powinny wykorzystywać wytwory tej właśnie gałęzi przemysłu. Wszędzie, gdzie trzeba składować magazynować produkty spożywcze, a czasem także pewne kosmetyki muszą znajdować się chłodnie.