Czym jest outsourcing procesów biznesowych i które działania outsourcingu możemy dziś wymienić?

Outsourcing procesów biznesowych to niesłychanie wielkie pojęcie, do którego zalicza się w szczególności outsourcing rekrutacyjny, który polega na oddaniu poprzez chlebodawcę całości bądź też którejś części procesów rekrutacyjnych do firmy zewnętrznej, która zajmuje się rekrutacją.
Outsourcing procesów biznesowych to bardzo ogromne pojęcie, do jakiego zalicza się między innymi outsourcing rekrutacyjny, który polega na przekazaniu poprzez pracodawcę całości albo też którejś części procesów rekrutacyjnych do zewnętrznej firmy, jaka zajmuje się rekrutacją.