Czym jest outsourcing procesów biznesowych i które działania outsourcingu możemy dziś wymienić?

Outsourcing procesów biznesowych to bardzo duże pojęcie, do którego zalicza się między innymi outsourcing rekrutacyjny, jaki polega na przekazaniu poprzez pracodawcę całości albo też jakiejś części procesów rekrutacyjnych do zewnętrznej firmy, jaka zajmuje się rekrutacją.
Outsourcing procesów biznesowych to bardzo ogromne pojęcie, do jakiego zalicza się między innymi outsourcing rekrutacyjny, który polega na przekazaniu poprzez pracodawcę całości albo też którejś części procesów rekrutacyjnych do zewnętrznej firmy, jaka zajmuje się rekrutacją.