Gotowanie

Współczesny problem niepłodności

Rodzicielstwo jest niesłychanie istotną fazą rozwoju psychoseksualnego, emocjonalnego oraz społecznego. Stwarza szansę spełnienia zamierzeń życiowych oraz zaspokojenia wielu pragnień. Na nieszczęście, wyobrażenia na temat poczęcia wykraczają częstokroć poza faktyczność, ponieważ wbrew opinii większości, może być to proces trudny i długotrwały.

Rodzicielstwo jest bardzo istotną fazą rozwoju psychoseksualnego, uczuciowego a także społecznego. Stwarza szansę spełnienia zamierzeń życiowych i zaspokojenia wielu potrzeb. Na nieszczęście, wyobrażenia w temacie poczęcia wykraczają często poza rzeczywistość, bo wbrew sądów większości, może być to proces skomplikowany jak też długofalowy.