Sztuka organizacji konferencji

Od czego zależy sukces konferencji czy szkolenia? Od tematu, prestiżu organizatora, poproszonych gości? Na pewno nie od jednego czynnika, składa się nań wiele skorelowanych z sobą elementów. I to właśnie świadomość, jak ważki jest każdy z nich, wpływa na pomyślność całego przedsięwzięcia. To istotnie zawiła operacja logistyczna, toteż dziś organizacją konferencji najczęściej zajmują się specjalistyczne przedsiębiorstwa.
Od czego zależy powodzenie konferencji oraz szkolenia? Od tematu, prestiżu realizatora, poproszonych uczestników? Na pewno nie od jednego czynnika, składa się nań wiele skorelowanych ze sobą elementów. I to właśnie świadomość, jak ważki jest każdy z nich, wpływa na pomyślność całego przedsięwzięcia. To faktycznie trudna operacja logistyczna, dlatego aktualnie organizacją konferencji najczęściej zajmują się wyspecjalizowane firmy.