Mocne wejście Twojej firmy

Co to jest ocena okresowa?

Oceny okresowe pracowników to dziś popularny sposób sprawdzania ich wiedzy, jak również oceny tego jakie cechy pracowników są wartościowe na określonym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieco ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru.
Oceny okresowe pracowników to aktualnie powszechny sposób kontrolowania ich kompetencji, ale również weryfikacji tego jakie przymioty pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z tego typu metod kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przestrzeni kolejnych lat utworzono kilka szczególnych nurtów, które zezwalają na właściwą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są komponowane od razu w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej określone potrzeby oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają niewątpliwie na poprawę sytuacji w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen tego typu a wśród nich zazwyczaj wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika (http://www.workservice.pl/poradniki/co-zrobic-zeby-znalezc-nowa-prace/) weryfikowana jest poprzez rozmowy nie tylko z ocenianym podwładnym, ale także jego środowiskiem w pracy. Tu głównie sięga się po wypowiedzi menagerów, kolegów a nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisanej powyżej, różni się przede wszystkim wykluczeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów i przełożonego. Tutaj zwykle wiadomości o podwładnym kompletuje się przez rozmowy z kolegami i głównym szefem.Ocena pracownika jest także osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu kompletuje się informacje odnośnie sukcesów i potknięć ocenianego w określonym czasie. Dzięki temu przełożony ma dobry obraz całościowych poczynań pracownika.

To z jakiej metody korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od profilu działania oraz zapotrzebowania w danym czasie. Zwykle tego typu ocena pracownika robiona jest raz do roku i często od jej wyników zależy premia czy awans danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie dane pomagają podjąć właściwe decyzje o daniu przykładowo kolejnych warsztatów.