Prawo

Czy radca prawny to profesja z dobrymi możliwościami?

Coraz częściej słynnym zawodem staje się radca prawny. Aby nim zostać trzeba ukończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej w Polsce bądź za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Potem ukończyć aplikację radcowską i zostać wpisanym na listę radców prawnych.
Coraz częściej znanym zawodem staje się radca prawny. Aby nim zostać należy zakończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej w Polsce albo za granicą tylko wtedy gdy studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Następnie ukończyć aplikację radcowską i zostać wpisanym na listę radców prawnych.

Powinno się również mieć zupełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny (kancelarie-knuter.pl/radca-prawny) powinien też być nieskazitelnego charakteru oraz swoim bieżącym postępowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Niejednokrotnie radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Oczywiście obaj realizują podobne usługi, lecz radca prawny nie może występować, jako adwokat w procesach karnych i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Kancelarie-knuter.pl - Kancelaria prawna we Wrocławiu
Źródło: www.kancelarieknuter.pl

Do obowiązków radcy prawnego zalicza się pomoc innym osobom w uzyskaniu wymaganych wiadomości dotyczących prawa. Akt prawny z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych formułuje normy wykonywania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi przeróżnych rad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym jak i jednostką organizacyjnym. Formułuje on opinie prawne, przepracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo istotne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo uchować w tajemnicy wszystko, o czym został poinformowany w toku udzielania porady prawnej. Swój zawód może realizować w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przykładowo, jako kancelaria adwokacka Wrocław (www.kancelarie-knuter.pl/adwokat) lub spółki prawa handlowego. Może poza tym być zatrudnionym na etacie u jakiegoś biznesmena, który życzy sobie mieć prawnika wyłącznie na własne potrzeby.

Czy oby bez wątpienia radca prawny to zawód z perspektywami? Powinno się pamiętać, że są to lata edukacji opatrzone ryzykiem, że nie każdemu się powiedzie. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to rywalizacja o przetrwanie. Niemniej jednak, gdy już się uda i zdobędzie się prace w swoim zawodzie to można, patrząc się na pensję prawników po aplikacji, całkiem ładnie zarobić. Niezależnie od zarobków zyskuje się też szacunek społeczny i zawodowy, który jest nieoceniony.