Ocena wieloźródłowa

Jeśli chcesz poznać swojego pracownika musisz go obserwować. Ale rzeczywistość jest taka, że nie możesz mieć nad pracownikiem kontroli przez cały czas pracy. Tak, więc potrzebujesz, jako pracodawca pełnej oceny, a konkretniej sposobu na to, żeby tą pełną ocenę uzyskać. Jest wiele używanych metod, dzięki którym można się sporo dowiedzieć o pracownikach naszej firmy. Ocena 360 stopni należy do najbardziej holistycznych.
Jeżeli masz ochot poznać swojego pracownika musisz go obserwować. Jednak prawda jest taka, że nie możesz mieć nad nim kontroli przez cały dzień pracy. Tak, więc potrzebujesz, jako pracodawca syntetycznej oceny, a konkretniej metody na to, by tą całościową ocenę uzyskać. Jest wiele ciekawych metod, dzięki którym można się sporo dowiedzieć o pracownikach naszej firmy. Ocena 360 stopni należy do najbardziej holistycznych.

Chodzi o to, że próbujemy ocenić pracownika korzystając z więcej niż jedno, czy dwa źródła informacji, w tym musimy posiadać jego własną ocenę swojego zachowania w pracy. Dlatego trzeba się za to zabrać. Musimy przekazać ankiety osobom, które współpracują z konkretnym pracownikiem. Musimy zrobić pasującą ankietę, którą będzie miał uzupełnić pracownik i na przykład uzyskać informacje od wcześniejszych pracodawców. Zawsze można zajrzeć do referencji, które otrzymaliśmy na początku od naszego pracownika. Wszystko to da możliwość na lepszespojrzenie na pracownika.

Jeżeli oceniać, to tylko przy całym obrazie sytuacji

Pracownicy przedsiębiorstwa

Źródło: flickr.com

Wszyscy wiemy jak to bywa z wydawaniem opinii. Każdy ma swoją subiektywną. Ale gdybyśmy chcieli otrzymać rzetelne informacje o jednej osobie, to warto byłoby tę osobę też spytać, co o sobie uważa. W firmach różnego typu ocenia się ludzi według pewnych wytycznych. Powstało coś takiego jak wieloźródłowa ocena osoby zatrudnionej. Ocena 360 stopni to ocena wieloźródłowa, która pozwala na sprawdzenie pracownika z wielu stron.

Wiadomo, że nie wszystkie firmy stawia na tę metodę. Ale te firmy, którym rzeczywiście zależy na tym, żeby ich firma była konkurencyjna i by ściągała klientów, korzystają z tego narzędzia. Jak wiemy firmy mogą korzystać z różnych narzędzi oceniających pracowników.

Są przedsiębiorstwa o bardzo specyficznej strukturze, przez, co muszą dostosowywać niektóre narzędzia oceny do ich potrzeb. Dodatkowo są również organizacje, które mogą przeprowadzić badanie (zobacz badanie satysfakcji klientów) oceniające jakość pracy ludzi u nas zatrudnionych, a wszystko zależy jedynie od tego czy będąc prezesem firmy stwierdzimy, że takowa ocena jest niezbędna do sprawniejszego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Bo jak wiemy poza oceną trzeba również wyciągnąć wnioski, które pozwolą na usprawnienie pracy.