Biznesmeni

Kontrola jakości

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, iż obecnie istnieje powyżej 19 500 norm ISO, gdzie każda jest przeznaczona innej przestrzeni oraz innemu zakresowi działania przedsiębiorstwa. W konsekwencji dobrze jest zadać sobie pytanie, co to jest ISO i czego dotyczy?
Nie wszyscy wiemy, iż na dzień dzisiejszy istnieje przeszło 19 500 norm ISO, gdzie każda jest zadedykowana innej tematyce i innemu obszarowi działalności firmy. Z tej przyczyny warto dowiedzieć się, co to jest ISO oraz czego dotyczy?

Konferencja
Autor: icannphotos
Źródło: http://www.flickr.com
Zatem ISO (szczegółowe informacje) zajmuje się ujednoliceniem różnych dziedzin życia. Ciężko w obecnych czasach o stosowanie różnych standardów, różnych rozwiązań technicznych, w różnych częściach świata. Utrudniałoby to handel i współpracę międzynarodową. W zasadzie uniemożliwiałoby ją zdecydowanie.

Dlatego po II wojnie światowej zadecydowano aby wprowadzić prace, które miały przyczyniać się do standaryzacji wszelakich rozwiązań: technicznych, handlowych tudzież organizacyjnych. Przykład? Europalety, które dzięki temu, że są uniwersalne, pasują do różnych wózków widłowych. Systemy zarządzania jakością ISO – szkolenia iso są praktycznie normą w przedsiębiorstwach. Certyfikaty jakości informują o tym, że firma jest wiarygodna, nienagannie sprawuje obowiązki, a także, świadczy swoje usługi zgodnie z przyjętym systemem zarządzania oraz polityką jakości.

ciekawe informacje
Autor: Jude and Paul
Źródło: http://www.flickr.com

Nad jakością procesów w firmie czuwa auditor wewnętrzny ISO (polecana firma). Do podstawowych obowiązków auditora należy np. nadzór nad dokumentami jakości oraz nadzór i kontrola nad procesami czy działaniami w zakładzie. W razie nieprawidłowości informuje, jakie działania należy podjąć (np. badania penetracyjne), aby skorygować błędy w zarządzaniu jakością i zapobiec ich powstawaniu po raz kolejny.

Kto może zostać audytorem wewnętrznym? Często jest to pracownik przedsiębiorstwa, który przeszedł kurs w dziedzinie systemu zarządzania jakością ISO i uzyskał odpowiedni certyfikat. Na stanowisku audytora dobrze sprawdzą się osoby, które pracują w zakładzie nie „od wczoraj”. Wiedzą jakie procesy przebiegają w firmie oraz jakie technologie się wykorzystuje.

Auditor wewnętrzny ma wymagającą i wszechstronną pracę. Z tego tytułu cieszy się poważaniem i prestiżem w firmie. Sprawuje funkcję bezpośrednio przy zarządzie spółki i jest swego rodzaju pełnomocnikiem, doradcą z zakresu systemu zarządzania firmą.