Eko styl życia jest dziś dość popularny. O naszą planetę możemy jednak zatroszczyć się w bardzo różny sposób. Ważnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, rozumiana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne wpływanie na siebie świata przyrody oraz organizmów żywych. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują między żywymi organizmami. Opisuje zatem strukturę otaczającej nas przyrody i sposób jej funkcjonowania. Warto spojrzeć także na etymologię słowa „ekologia”. Jeden z jego członów wywodzi się bowiem od greckiego słowa oikos, co oznacza po prostu dom.
Ekologia, rozumiana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne wpływanie na siebie przyrody oraz żyjących w ekosystemie organizmów. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują między tymi organizmami. Bada zatem budowę otaczającej nas przyrody i sposób ,w jaki funkcjonuje. Dobrze spojrzeć także na źródło terminu „ekologia”. Jeden z jego członów pochodzi bowiem od greckiego wyrazu oikos, to znaczy dom.

ekologia

Autor: Baltimore RecNParks
Źródło: http://www.flickr.com
Utożsamienie w tym momencie Ziemi z naszym domem jest wręcz oczywiste. Dlatego musimy się o nią troszczyć również ze względu na siebie samych. Współcześnie widzimy wiele działań podejmowanych dla edukacji społecznej w dziedzinie ekologii. Płynął one zarazem ze strony pojedynczych osób , a także ze strony polskiego rządu i różnych organizacji rządowych i pozarządowych. Ustawy państwowe oraz liczne dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na nas ściśle określone wymagania dotyczące edukacji oraz działalności ekologicznej. Od niedawna możemy zostać ukarani za wyrzucenie nieposegregowanych odpadów. W ramach edukacji wprowadzone zostały natomiast programy nauczania, które tematykę związaną z ekologią. Podstawowym problemem dotyczącym dbania o przyrodę jest utylizacja odpadów – zobacz .

kosze na śmieci

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
To bardzo prosty i skuteczny sposób na to, by chronić naszą planetę. Ekologiczna utylizacja odpadów umożliwia bowiem ponowne użycie niektórych surowców. Proces recyklingu dotyczy przede wszystkim substancji, typu papier, szkło oraz plastiki. Pamiętajmy jednak, że tak samo dobrze nadają się do tego też metale. Recykling metali może wiązać się dla nas z dodatkowymi korzyściami. Jeśli przywieziemy je na skup metali kolorowych, to nie tylko zatroszczymy się o ochronę matki Ziemi, ale zarobimy też konkretne pieniądze. Cena złomu metali uzależniony jest w tym wypadku od typu surowca. Jednym z najdroższych jest aktualnie miedź. Jej cena waha się od ok 19-16 zł za kilogram. Skup metali kolorowych przyjmuje jednak także substancje, takie jak mosiądz, żeliwooraz aluminium. Złom aluminium nie jest zbyt drogi, ale za to ,w porównaniu do innych metali, łatwo go nabyć. Wiemy przecież, że wielu biednych ludzi może utrzymać się przez zbieranie puszek po napojach. Dlatego pamiętajmy, że nawet jeżeli nie mamy zamiaru osobiście zanieść ich do skupu, to zanim wyrzucimy je na śmietnik, dobrze przynajmniej włożyć je do oddzielnego worka. Możemy pomóc wówczas jakiejś bardzo ubogiej osobie. Ekologiczny styl życia jest bardzo szerokim pojęciem. Dlatego mamy ogromny zakres możliwości, które pozwalają nam chronić matkę Ziemię. Zrealizujmy przynajmniej część z nich.

Powiązany artykuł –