Czym zajmuje się geodeta? Przeczytaj więcej

Procedura podziału gruntu obejmuje podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz stworzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.
Proces podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Dziś geodezja dzieli się na dwa zasadnicze działy. A więc wyróżnić należy geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tutaj pomiary przeprowadza się na płaszczyznach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które mają miejsce na obszarach dużych, o powierzchni ponad 750 km2. Czasami możemy spotkać się jeszcze z innymi podziałami, aczkolwiek nie wszyscy uznają je za obowiązujące – polecany artykuł.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Podział nieruchomości możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania.

Nie zwlekaj, tylko jeśli masz ochotę zgłębić prezentowany temat, obejrzyj więcej tutaj (http://robak.konin.pl/) a z pewnością uzyskasz ważne informacje na omawiany wątek.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący działek budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – przeczytaj na .