stara mapa geodety

Czym zajmuje się geodeta? Przeczytaj więcej

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.
Proces podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy
Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Dziś geodezja dzieli się na dwa zasadnicze działy. A więc wyróżnić należy geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tutaj pomiary przeprowadza się na płaszczyznach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które mają miejsce na obszarach dużych, o powierzchni ponad 750 km2. Czasami możemy spotkać się jeszcze z innymi podziałami, aczkolwiek nie wszyscy uznają je za obowiązujące – polecany artykuł.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Podział nieruchomości możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący działek budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – przeczytaj na .