Na czym polega terapia zaburzeń artykulacji?

Człowiek jest zjawiskiem wyjątkowym w naturze. Parę cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, używanie przyrządów, ale najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezwykle skomplikowany system znaków i reguł służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednolity, każda z grup narodowościowych ma własny system zasad, a czasem i symboli.
Homo sapiens jest istotą wyjątkową w naturze. Kilka cech ludzkiego gatunku może świadczyć o tym, między innymi: wyprostowana postawa, stosowanie przyrządów, jednak najbardziej wyjątkową cechą człowieczą jest mowa – niezmiernie złożony system znaków oraz zasad służących komunikowaniu się, wymianie informacji bądź przekazywaniu emocji. Nie jest to system jednorodny, każda grupa etniczna ma swój system zasad, a czasem i symboli.

Mowy uczymy się jako malutkie dzieci, od otoczenia. Zdarza się jednak, iż w wyniku rozmaitych błędów, wadliwych nawyków czy osobniczych cech, dziecko nieprawidłowo mówi, przez co może mieć kłopoty z komunikowaniem się z otoczeniem. Może to spowodować poważne trudności w szkole. Aby temu zaradzić niezbędna może być wizyta u profesjonalisty, który zdiagnozuje problem, i dzięki stosownie dobranym ćwiczeniom skoryguje potencjalne niedoskonałości. W ów sposób można w dużej mierze poprawić komfort malucha, choćby przez to, iż nie narazimy go na przykre reakcje rówieśników, co jest bardzo ważne. Zaniedbane wady wymowy mogą powodować niemożność poprawnego porozumiewania się z otoczeniem, co można ocenić za rodzaj niepełnosprawności na równi z utratą widzenia bądź słuchu

.

Jak znaleźć dobrego specjalistę który pomoże naszemu maluchowi? Wystarczy wbić w wyszukiwarkę frazę: logopeda logopeda Poznań.
Specjalista będzie stymulować smyka we odpowiednim rozwoju mowy, a dodatkowo będzie edukował opiekunów na temat przyczyn trudności i sposobów zaradzenia kłopotom malucha. Oczywiście – jak w praktycznie każdej terapii – potrzebna jest cierpliwość.

logopeda

Autor: Eden, Janine and Jim
Źródło: http://www.flickr.com

Czasem po napisaniu w wyszukiwarce logopeda Poznań, możemy znaleźć ofertę edukacyjną dla przedszkoli oraz pierwszych klas podstawówki w zakresie ładnego wysławiania się. W zakres tychże zajęć wchodzą zabawy językowe uczące dzieci prawidłowej artykulacji.
Naturalnie nie tylko dzieci miewają kłopoty z mową. Znaczną grupą pacjentów bywają dorośli po przebytych wylewach, w wyniku których została osłabiona sprawność mówienia. W podobnych wypadkach terapia polega m.in. na ćwiczeniu mięśni aparatu wymowy. Wykorzystywane są również najnowocześniejsze metody stymulacji mózgu, takie jak Biofeedback EEG. Dodatkowe informacje->wartościowe informacje