egzamin z angielskiego

Współczesny egzamin maturalny

Obecnie egzamin maturalny przebiega zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres tematów, które do tego egzaminu powinno się opanować, jak również system nauczania do matury. Bierze się to między innymi z reformy edukacji, która utworzyła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.
Aktualnie egzamin maturalny przebiega zgoła inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Uległ zmianie zakres wiadomości, jakie do tego egzaminu trzeba umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Wynika to między innymi z reformy edukacji, która wprowadziła szkoły gimnazjalne, a do tego skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do matury muszą skończyć się w krótszym okresie czasu. Wielu ludzi sądzi, że poprzedni system jest bardziej korzystny, a stara matura (matura z informatyki 2019) była egzaminem na znacznie wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Obecna matura kładzie bowiem nacisk na sprawdzanie innego rodzaju wiadomości niż stara matura. Kolejną różnicą było ukazanie się szerokiego wyboru opracowań typowo maturalnych takich jak „angielski kurs do matury”, które mają umożliwić uczniom łatwe przyswajanie niezbędnej wiedzy poza murami szkoły.

Język polski

Przygotowania do matury
Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starym a nowym egzaminem maturalnym, najczęściej za przykład podaje się język polski. Egzamin ustny z języka polskiego odbiega bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości.

Aranżacja tej strony zaintrygowała Cię? A zawarte przez nas treści? Jeśli tak, to zapraszamy do nowego artykułu. Tam znajduje się szalenie najnowsza treść (https://horyzont.net.pl/wycieczka/paryz/).

Kiedyś opierał się on na losowaniu zadań z podanego zestawu, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie matura z języka polskiego opiera się na własnoręcznym stworzeniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są podawane przez nauczycieli, młodzi ludzie mogą również tworzyć swoje, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z użyciem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plakatów i tak dalej.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Obecny system edukacji zazwyczaj skutkuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizuje się standardowy program zajęć, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo do matury. W tym celu prowadzone są rozmaite lekcje fakultatywne z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają maturę. Oprócz tego można także korzystać ze specjalnych książek, których jest wydawanych coraz więcej z różnych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, w szczególności że na dzień dzisiejszy jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się także na korzystanie z zajęć dodatkowych w celu poprawienia swojego poziomu z różnych przedmiotów.