Szkoła wzajemnego szacunku oraz dialogu

Szkoła dialogu jest placówką, w której poza realizowaniem programu narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzący zajęcia pragną szerzyć szacunek i tolerancję wśród uczniów względem innych narodów oraz innych wyznań.
Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Założeniem szkoły dialogu (podstawowa szkoła dialogu) jest w głównej mierze budowanie wzajemnego szacunku wśród dzieci różnych narodowości oraz różnych wyznać poprzez konfrontację oraz współpracę ze sobą dzieci z różnych krajów. Lekcje najczęściej prowadzi się tutaj w niewielkich klasach, żeby dzieci miały możliwość lepiej się poznać. Często działalność takiej szkoły wiąże się z szerszą działalnością całej fundacji, pod którą dana szkoła podlega. W szkołach dialogu najważniejsza jest konfrontacja z innymi kulturami oraz uczenie dzieci autorskimi metodami, gdzie główny nacisk kładzie się na współpracę między dziećmi, która to jest gwarancją sukcesu przy realizacji jakiegoś zadania, dzięki temu dzieci uczą się myśleć o sukcesie jako o wyniku wspólnych działań.

Jest to bardzo ważny czynnik kształtujący świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród uczniów. Ponadto ważnym czynnikiem otwierającym dzieciom możliwości rozumienia i poznawania innych ludzi oraz (przejdź dalej) kultur jest dostępność do wszelkich dodatkowych zajęć. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

istotna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo można uczestniczyć w zajęciach z plastyki lub muzyki. Popularne w szkołach dialogu są również nietypowe autorsko opracowane metody nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem kadry do ucznia (oferta szkoły dialogu kultur).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Opieka ta polega na personalnych spotkaniach z każdym dzieckiem. Spotkania takie organizowane są regularnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Innym ważnym elementem w kształtowaniu świadomości oraz szerzeniu tolerancji wśród dzieci uczących się w szkole dialogu jest uczestnictwo we wszelkich świętach różnych wyznań oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych charakterystycznych dla różnych kultur.