sen

Na jakie pieniądze mógłby mieć nadzieję tłumacz ze słuchu, a na jakie pisemny?

Dziś, gdy granice państwa stoją otworem i znaleźć pracę można w prawie jakimkolwiek kraju, mogłaby zdarzyć się sytuacja, że będziemy potrzebować translacji na nasz język jakichś dokumentów.

Dzisiaj, kiedy granice kraju stoją otworem i pracować można by w prawie każdym państwie, mogłaby wydarzyć się sytuacja, że będziemy potrzebowali przełożenia na nasz język jakichś papierów.
książka ukraińska

Jakie zagadnienia musi poznać pracująca w gabinecie kosmetycznym specjalistka?

Nie dowolna kobieta wie, że pracująca w gabinecie kosmetycznym osoba to dobrze wykwalifikowana profesjonalistka, jaka żeby była w stanie wykonywać tego typu zawód, powinna była uprzednio skończyć właściwy kierunek studiów.

Nie każda dziewczyna wie, że pracująca w salonie kosmetycznym specjalistka to dobrze wykwalifikowana profesjonalistka, która aby mogła wykonywać tego typu zawód, musiała uprzednio ukończyć właściwy kierunek szkoły wyższej.