Tu wciąż potrzeba się dokształcać. Pielęgniarka może zdobyć nowe kwalifikacje, żeby jeszcze lepiej służyć pacjentom!

Pielęgniarki realizują bardzo skomplikowane i odpowiedzialne obowiązki, dlatego wymagają odpowiedniego przygotowania, rozległej wiedzy oraz doświadczenia. W dodatku nie mogą one ustawać w doskonaleniu swoich kwalifikacji.
Pielęgniarki realizują niezwykle skomplikowane i odpowiedzialne zadania, przez to wymagają odpowiedniego przygotowania, szeroko zakrojonej wiedzy oraz praktyki. Na dodatek nie mogą one ustać w doskonaleniu swoich kompetencji.