szkoła językowa

Jaką metodą efektywnie uczyć się języka obcego?

Większa część z nas, wspominając żakowskie lata, zgodzi się prawdopodobnie ze stwierdzeniem, że język obcy był wyłącznym przedmiotem, jakiego nie udało się opanować dwa dni przed sesją egzaminacyjną. Osiągniecie wprawy językowej nastręcza dłuższego okresu systematycznej pracy oraz zawziętości. Predyspozycje językowe a także intensywność kontaktu z językiem odgrywają tu ważną rolę, nie są to jednak elementy, które przesądzają o sukcesie, bowiem dzięki egzekwowaniu sprawdzonych reguł jak też konsekwencji języka może nauczyć się każdy!

Większość z nas, wspominając żakowskie lata, zgodzi się niechybnie ze stwierdzeniem, iż język obcy był wyłącznym przedmiotem, jakiego nie dało się opanować 2 dni przed sesją egzaminacyjną. Uzyskanie wprawy językowej nastręcza dłuższego czasu metodycznej pracy i determinacji. Indywidualne zdolności a także intensywność kontaktu z językiem odgrywają tu istotną rolę, nie są to jednakże czynniki, które przesądzają o sukcesie, albowiem dzięki przestrzeganiu sprawdzonych wytycznych jak też wytrwałości języka może nauczyć się każdy!