Szkolenie z egzaminem

Prince2, jako program pomnażania skuteczności kierowania projektami

Przedsiębiorstwa wprowadzające technikę Prince2, osiągają spore interesy. Prince2, uznawana jest obecnie za wiodące narzędzie kierowania projektami. I jednocześnie na tyle ogólna, że można ją wykorzystać w każdym projekcie, niezależnie od skali i typu przedsięwzięcia, instytucji oraz umiejscowienia. W kraju Prince2 najczęściej jest konieczny przy projektach rządowych lub związanych z dopłatami unijnymi. Jest to dość początkująca metodyka i niewiele firm oferuje w tym temacie kursy.

Organizacje wprowadzające metodę Prince2, odnoszą spore pożytki. Prince2, ceniona jest dzisiaj za przewodnie narzędzie zarządzania projektami. I jest na tyle całościowa, że można ją zastosować w każdym przedsięwzięciu, niezależnie od rozmiarów i typu przedsięwzięcia, instytucji oraz usytuowania. W Polsce Prince2 często jest konieczny przy projektach rządowych lub związanych z dopłatami unijnymi. Jest to stosunkowo młoda metodyka i mało instytucji prowadzi w tym zakresie konsultacje.