pomysł na lepszy świat

Eko styl życia jest dziś dość popularny. O naszą planetę możemy jednak zatroszczyć się w bardzo różny sposób. Ważnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, pojmowana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne relacje świata przyrody oraz żyjących w ekosystemie organizmów. Zajmuje się również obserwacją oddziaływań, jakie występują pomiędzy tymi organizmami. Bada zatem budowę otaczającej nas przyrody i sposób jej funkcjonowania. Dobrze spojrzeć też na źródło wyrazu „ekologia”. Jeden z jego członów wywodzi się bowiem od greckiego wyrażenia oikos, to znaczy dom.

Ekologia, rozumiana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne wpływanie na siebie przyrody oraz żyjących w ekosystemie organizmów. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują między tymi organizmami. Bada zatem budowę otaczającej nas przyrody i sposób ,w jaki funkcjonuje. Dobrze spojrzeć także na źródło terminu „ekologia”. Jeden z jego członów pochodzi bowiem od greckiego wyrazu oikos, to znaczy dom.